Akkreditasiya sahəsi

“AZSERTCENTER ” MMC-nin yüngül sənaye, məişət avadanlıqları, rabitə avadanlıqları və ağac emalı materiallarının sertifikatlaşdırılması  üzrə  orqanının akkreditasiya sahəsi

 

Sıra Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadınlıqların, xidmətlərinin adı

 

Kodu
1 2 3
1. Bütün növ və tip elektriklə və qazla işləyan  məişət təyinatlı cihazlar, avadanlıqlar. İstilik və havalandırıcı sistemlərı 27.12 – 27.12.40
2. Bütün növ və tip rabitə və telekommunikasiya cihazları. Rəqəmli kommutasiya sistemlər və  abonent  terminal qurğuları. Şanvari rabitə sistemləri baza stansiyaları üçün qurğular. Rəqəmsal ötürmə sistemləri. Radiorabitə, radioyayım, televiziya, naqıl rabitəsi vasitələri, bütün növ və tip əsas və köməkçi radiorabitə aparatları. 26.30.1 – 26.40.60
3. Bütün  növ və tip ağac emalı  məhsulları və xammal. 16.23
4. Elektrik musiqi alətləri və bütün növ səslərin təkmilləşdirilməsi üçün əlaqədar qurğular, Fortopianolar, orqanlar və sair simli və nəfəsli musuqi alətləri, düyməli müsiqi alətləri; metronomlar, kamertonlar; zərb musiqi alətləri 32.20-32.20.20
5. Tualet kağızı, kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri, kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s. 17.22.1-17.22.13
1 2 3
6. Qablama, qablaşdırma materialları, birdəfəlik qablar bütün növ. 22.22.1 – 22.22.19
7. Şüşə saxsıdan stəkanlar, süfrəni bəzəmək, mətbəx üçün istifadə edilən şüşə məmulat, tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyerləri bəzəmək üçün şüşə məmulatlar və s. 23.13.11 – 23.13.14
8. Uşaqlar üçün arabalar, xodunoklar, velosipedlər və əlil arabaları, uşaqlar üçün avtokürsülər, samokatlar,əlil arabaları, maşınlar və başqa oyun-əyləncə qurğuları. 30.92 – 30.92.40
9. İdman trenajorları, uşaqlar və böyüklər üçün idman və aktiv dincəlmə üçün məhsullar, bütün növ fitness zalları və övləri üçün peşəkar trenajorlar 32.30.1 – 32.30.16
10. Qaz, maye və  bərk yanacaqla işləyən məişət aparatları. 27.52 – 27.52.20
11. İçtimai iaşə, bərbərxanalar, spa salonlar, camaşırxana və kimyəvi təmizləmə müəssisələri  üçün avadanlıqlar bütün növ 28.29.3 – 28.29.86
12. Gündən  qoruma və optik eynəklər və onların çərçivələri, hissələri 32.50.4 – 32.50.44
13. Plastik kütlədən təsərrüfat və mədəni-məişət təyinatlı məhsullar. 22.29 – 22.29.29
14. Xüsusi qeyimlər, əl, əyağın fərdi qorunma vasitələri və onların hazırlanması üçün materiallar. 14.12 – 14.12.30
15. Oyuncaqlar . Adamları təsvir edən kuklalar, heyvanlar və adamlardan başqa digər canlıları təsvir edən

oyuncaqlar, onların hissələri, təkərli oyuncaqlar, uşaq konstruktorları,  uşaqların inkişafı üçün  oyunlar, oyuncaq musiqi alətləri, elektron oyun avtomatları, videooyunlar  və onlar üçün bütün növ qurğular və sair oyuncaqlar

32.40 – 32.40.42
16. Qlicerin, sabun, yuyucu maddələr və sintetik yuyucu vasitələri, təmizləyici və cilalayıcı maddələr, preparatlar, təmizləyici pasta, tozlar və sair təmizləyici maddələr. Süni və hazır mumlar 20.41 – 20.41.42
17. Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və metal üçün cilalayıcı maddə və kremləri 20.41.43.00
18. Toxuma, yun, trikotaj və kağız parçalar, maşın və ya ələ toxunmuş trikotaj parçalar, kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş trikotaj parçalar 13.91.1 – 13.91.19
19. Xalça, xalça məmulatları və oxşar məhsullar. 13.93.1 – 13.93.19
1 2 3
20. Ev təsərrüfatında istifadə üçün hazır toxuculuq məmulatları(sintetik və yun odeyallar, trikotaj, kətan, pambıq, qeyri-parça və sair yataq ağları, yeməkxana ağları, qeyri-parça yeməkxana ağları, tualet və mətbəx ağları, pərdələr, dekorativ-mebel məmulatları, toxuculuq məmulatları, əmtəələrin qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və torbalar, brezentlər, qayıqlar, yaxtalar və ya üzən desant vasitələri üçün yelkənlər, kempinq üçün örtüklər, markizlər, tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə), tentlər, yelkənlər, hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün müxtəlif mallar, paraşütlər sırınmış yorğanlar, divan yastıqçaları, yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq ləvazimatları və sair hazır toxuculuq məmulatları (linelium, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə) 13.92.1 – 13.92.29
21. Kanat kəndir və ip məmulatları 13.94 – 13.94.20
22. Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa toxunulmayan materiallardan məmulatlar 13.95 – 13.95.10
23. Müxtəlif texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq məmulatları (metal saplardan və metallaşdırılmış

iplikdən toxuma parçalar, toxuma örtükləri və toxuculuq məmulatları və

texniki istifadə üçün əşyalar, rezin saplar və toxuculuq örtüklü qaytan, yüksəkdavamlılıqlı neylon saplardan və ya poliamid, poliefir, yaxud viskoz saplardan şin üçün kordlar, texniki ehtiyaclar üçün toxuculuq məmulatları və malları (fitillər, qaz qapaqları, elastik şlanqlar, transmissiya və ya konveyer qayışları, ələk üçün parçalar və dartılan parçalar da daxil edilməklə), bəzəmə materialları

13.96 – 13.96.17
24. Maşında və ya əllə toxunmuş kişilər, oğlanlar, qadınlar və qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş müxtəlif materiallardan trikotaj üst geyimləri (palto, gödəkçə, plaş, kostyum, pencək, bleyzer, şalvar, şortlar, kapüşonlu, briclər, jaket, don, yubka, kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular, geyilmiş geyim və  sairə üst geyimləri), maşın və ya əllə toxunmuş kolqotlar, reytuzlar, corablar və sair trikotaj corab məmulatları 14.13.1 – 14.13.40
25. Maşın və ya əllə toxunmuş müxtəlif geyimlər (cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər, ciletlər, sviterlər və oxşar məmulatlar) 14.39 – 14.39.10
26. Alt paltarları. Trikotaj və toxunma alt paltarları 14.14 – 14.14.30
27. Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və aksessuarlar (körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim, gəzinti geyimi və sair geyim, geyim aksessuarları və hissələri, idman və xizəksürmə kostyumları, çimərlik paltarları, əlcəklər, şal, şarf, kaşne, qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları, üzgüçülük tumanları, əl dəsmalları, təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları, qoruyucu əlcəklər, kəmər və patrondaşlar, şlyapalar və papaqlar, saç üçün torlar) 14.19 – 14.19.43
28. Xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları, aksessuarları və sair məmulatlar 14.20.1 – 14.20.10
1 2 3
29. Aşılanmış və işlənmiş dəri məmulatları  (aşılanmış və işlənmiş dəri baqajlar, qadın çantaları, sərrac-yəhər və qoşqu, xəz dərilər, laklanmış dəri, zamşa, metallaşdırılmış dəri, ayaqqabı altlığı üçün dəri, emal edilmiş mal-qara dərisi, geyim üçün emal edilmiş dəri, ayaqqabı üçün emal edilmiş dəri, mebel üçün emal edilmiş dəri, digər istifadə üçün emal edilmiş dəri, sair istifadə üçün emal edilmiş dəri, emal edilmiş sair heyvan dərilər və əsası təbii dəridən ibarət olan sünii dərilər) 15.11 – 15.11.52
30. Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları 15.12 – 15.12.19
31. Ayaqqabılar, o cümlədən bütün növ xüsüsi ayaqqabılar. 15.20 – 15.20.40
32. Dəri geyimləri 14.11.10.00
33. Toxuculuq lifləri (pambıq, yun, ipək, kətan və sairə materiallardan) 13.10.2 – 13.10.85
34. Parçalar (ipək və ipək tullantılarından parçalar, daranmış və ya kardo daranmış heyvan yunundan və ya eyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar, kətan parçalar, pambıq parçalar, sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar, tənzif, şüşə lifindən toxuma parçalar və sair qatışıq parçalar) 13.20.1 – 13.20.50
35. Dəftərxana ləvazimatları, eydiyyat jurnallarıı, mühasibat kitabları, kağıztikən qovluqlar, blanklar və sair kağız və karton 18.12.20
36. Qəzet kağızı, qrafik işlər üçün karton, fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton, surətçıxarma kağızı, tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz vata, sellüloz liflərindən parça, məişət-təsərrüfat və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız, tara kartonu, kisə üçün kreplənməmiş və ya büzmələnməmiş kraft-kağız, sulfidlənmiş qablaşdırma kağızı, süzgəc kağızı və karton, bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız, qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton, 17.12.1 – 17.12.79
37. Yazı kağızları, surətçıxarma kağızı, zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız, zərflər, orqtexnika üçün kağız 17.23.1 – 17.23.14
38. Ofis maşınları və avadanlıqları 28.23.1 – 28.23.26
39. Partlayıcı materiallar və onun əsasında hazırlanmış məmulatlar və pirotexnika məmulatları. 20.51.1 – 20.51.2
40. Rezin, polimer, lateks məmulatları və vasitələr. 22.19.1 – 22.19.73
1 2 3
41. Müxtəlif növ mebel (ofis, mətbəx, yataq, qonaq və sairə), döşəklər 31.00 – 31.09.14
42. Zərgərlik məmulatları və buna bənzər mallar 32.12.1
43. Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər mallar (azqiymətli metallardan zərgərlik məmulatları, bijuteriyalar) 32.13.1 – 32.13.10
44. Süpürgə və şotkalar (ev təmizləmək üçün süpürgə və şotkalar, tualet şotkaları, rəssamlıq fırçaları, yazı və kosmetika üçün fırçalar, diş fırçaları, digər qruplara daxil edilməyən sair şotkalar) 32.91.1 – 32.91.13
45. Digər qruplara daxil edilməyən digər sənaye məmulatları (çətirlər, qələm və karandaşlar, lövhələr, tarix, möhür və ya nömrə qoymaq üçün ştamplar; yazı maşınları üçün lentlər, ştempel yastıqçaları, yazı ləvazimatı dəstləri, qələm və karandaşlar üçün tutqaclar və oxşar tutqaclar və onların hissələri,

karandaşlar üçün qrifellər, pastel karandaşları, rəsm çəkmək üçün kömür karandaşları, yazı və rəsm üçün təbaşirlər, dərzilər üçün təbaşirlər, yazı makinaları üçün lentlər, düymələr, basmadüymələr, bəndləmələr və onların hissələri, əl ağacı, stullar, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar, insan və ya heyvanların tükündən məmulatlar, toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar, linoleum, alışqanlar, tütün çəkmək üçün çubuqlar və onların hissələri; alışan materiallardan məmulatlar, kibritlər; maye və ya mayeləşdirilmiş qaz yanacağı, siqaretlər üçün müştüklər və onların hissələri, alışan materiallardan məmulatlar, alışqan

konteynerləri üçün maye və ya mayeləşdirilmiş qazşəkilli yanacaq, bayramlar, karnavallar və sair əyləncələr, o cümlədən fokus və zarafatlar üçün məmulatlar, daraqlar, saç üçün şanalar , saç üçün sancaqlar,  saç burmaq üçün qısqaclar,  aromatic pulvezatorlar və onların taxma ləvazimatı,  kosmetika çəkmək üçün pudrayastıqları və tamponlar, nümayişetdirmə məqsədləri üçün istifadə edilən cihazlar, aparatlar və modellər, şamlar, fitillər, süni güllər, yarpaqlar, meyvələr və onların hissələri, digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif məmulatlar

32.99.1 – 32.99.59
46. Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfkirlər, piroq üçün kürəklər, balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar,

qənddoğrayanlar və oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları

25.71.14.00
47. Kompüter, elektron və optik məmulatlar 26
48. SAM əsasında şampunlar və digər gigiyenik yuyucu vasitələr: Krem-sabun, bədən üçün yuyucu vasitələr, üz üçün təmizləyici vasitələr, vanna üçün köpük, şampun, duru sabun və s. 20.42.16.30
49. Maye şəkilli kosmetik vasitələr: üçüz dərisinə, bədənə, şaçlara qulluq vasitələri və s. Kosmetik gellər: saç, kiprik, qaş,üz, bədən üçün qulluq vasitələri və s. 20.42.15.00
50. Rəngləyici vasitələr: Kremşəkilli boyalar, saçların rəngini zəifləşdirən vasitə, çalar verən şampunlar, balzamlar, basma, xına və s. 20.42.17.00
1 2 3
51. Üz, saç, dırnaq və bədən üçün qulluq vasitələri: kremlər, emulsiyalar, qaymaqlar, süd, serum, skrablar, qidalandırıcı , təmizləyici, nəmləndirici, vulkanik və s. masklara, vulkanik gil, , gündəqaralma üçün vasitə, günsüz qaralma üçün vasitə, fotoqoruyucu vasitələr, ağardıcı vasitələr, dərini müdafiəedici kosmetik preparat, təraşdan sonar krem, depilyasiya üçün mum, krem, yaxalayıcı balsam, kondisioner, kəpəyə qarşı vasitələr, repelentlər və s. vanna qəbulu üçün yağlar, aramatizatorlar, naftalan yağı və s. 20.42.15.00

20.42.13.00

52. Diş pastası, dişlər üçün təmizləyici toz, Ağız boşluğunun gigiyenası üçün vasitələr: floslar, irriqatorlar, elektrik diş firçaları, diş ağardıcıları, diş çöpləri, protezlərin təmizlənməsi üçün vasitələr, ağız boşluğu üçün dezodorantlar, eleksirlər, balzamlar, yaxalayıcılar və s. 20.42.18.00

32.91.12.00

53. Sabun: əl-üz sabunu, ətirli sabun, təsərrüfat sabunu 20.41.3
54. Tərə qarşı dezodoratlar, karandaşlar antipersperantlar, kremlər, gel şəkilli vəs. 20.42.19.00
55. Aerozol qablaşdırmada olan məhsullar, üzün, bədənin dərisi və saçlara qulluq üçün vasitələr(köpük, musslar, yağlar, gellər, kremlər) təraş üçün vasitələr, repelentlər və s. 20.42.15.00

20.42.19.00

20.42.16.70

20.42.16.50

56. Dırnaqlar üçün boya və qulluq vasitəsi: manükür lakları, emallar, pastalar, yalar, bərkidicilər, lakı silmək üçün mayelər, həlledicilər və s. 20.42.13.00
57. Yağ və ya emulsiya əsasında hazırlanmış dekorotiv kosmetik məhsullar: dodaq üçün vasitələr (pomade, parıltı, karandaş və s.), Göz makiyajı üçün vasitələr(tenlər, karandaşlar, tuşlar, sürmə və s.) Makiyaj üçün pudra və rumyana 20.42.12.50
58. Toz və kompakt şəklində olan dekorotiv və gigiyenik kosmetik məhsullar, Göz makiyajı üçün vasitələr, Bədən üçün toz(talk), etnik skrab və s. 20.42.14.00

20.42.12.70

59. Maye kosmetik vasitələr, ətirlər, odekolonlar, tualet və ətirli sular və s. 20.42.11.50

20.42.11.70

60. Efir yağları, ətirli maddələr və s. 20.42.15.00
61. Məişət kimyası məhsulları: qab yumaq üçün vasitələr, şüşə təmizləyiciləri, ağardıcılar, yuyucu vasitələr, sintetik tozşəkilli təmizləyicilər, ləkə aparan vasitələr, avtomobillərə qulluq üçün təmizləyici və yuyucu vasitələr, aromatizatorlar və s. 20.41.32.00
1 2 3
62. Uşaq bezləri, gigiyenik qadın bezləri, tamponları və s. 17.22.12.30
63. Nəm təraş sistemləri 20.42.19.00
64. Məişət və sanitary-gigyenik təyinatlı kağız vasitələri, Tualet kağızı, hər növ quru salfetlər (kosmetik stolüstü, servis vəs.), hər növ nəm salfetlər(kosmetik, gigiyenik, təravətləndirici, təmizləyici, körpə və uşaq üçün nəzərdə tutulmuş salfetlər), dəsmallar (üz, bədən, mətbəx və s.), əl-üz dəsmalları, süfrələr və s. 17.12.20
65. Avtomobillər, o cümlədən xüsusi təyinatlı, onların ehtiyyat hissələri və ləvazimatları 29.3

 

66. Müxtəlif tip armaturalar 25.99
67. Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatları 26.60
68. Stabilizatorlar, generatorlar, klapanlar, kompressor qurğuları, nasos qurğuları 27.1

27.11

26.5

28.13

69. Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatları 26.51
70. Məişət xidmətlərinin, o cümlədən  bərbərxana (saçın kəsilməsi,  düzəldilmə, manikür və pedikür) xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması         96.02-96.02.20
71. Pərakəndə ticarət  xidmətinin sertifikatlaşdırılması 47-47.00.99
72. Ümumtəhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində  (bagça və körpələr evi) xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 85.1-85.52.13

 

73. Elektrik məişət və qaz avadanlıqlarının, radioelektron aparatlar, informasiya texnologiyalarının və elektrik maşın və cihazların quraşdırılması, təmiri və  servisi üzrə xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 95.1-95.22.10
1 2 3
74. Turizm, o cümlədən turizm operatorları, turizm agentləri, ekskursiya, mehmanxana və ona oxşar yerləşdirmə vasitələri, həmçinin ixtisaslaşdırılmış və fərdi yerləşdirmə vasitələri xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 79.12-79.90.39
75. Sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, kosmetoloji xidmtlərin, pansionatlar və ovçu evlərinin sertifikatlaşdırılması 86.1-87.30.13
76. Nəqliyyət vasitələrinə, maşın və avadanlıqlara texniki xidmətin və təmirin sertifikatlaşdırılması 33.15-33.17.19
77. İdman və bədən tərbiyəsi sahəsində (fitnes və aerobika, trinajor ,hamam, hovuz,sauna və spa salonları) xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 93.1-93.29.29
78. Mənzil – kommunal, təmir  xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 84.12.13
79. Poliqrafiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 18.13-18.14.10
80. Rabitə xidmətlərinin  və  ona məxsus avadanlıqların təmiri xidmətinin sertifikatlaşdırılması 61-62.01.29
81. Mədəniyyət müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 85.52-85.5219
82. Bank xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 61.4-64.19.30
83. Tikinti və digər istehsalat iş və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 41.0-41.00.40
84. Mebellərin istehsalı, quraşdırılması  və təmiri xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 95.24-95.24.10
85. Kimyəvi təmizləmə, boyama  və camaşırxana xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 96.0-96.01.19
86. Binaların və obyektlərin təmizləmə xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 39.00-39.00.14
87. Foto video çəkilişlərinin xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 74.2-74.20.39
88. Ölçmə vasitələrinin təmiri xidmətinin sertifikatlaşdırılması 33.13-33.13.19
1 2 3
89. Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin çıxarılması xidmətləri 18.2-18.20.30
90. Nəqliyyat vasitələrində xidmət(dəmiryolu, hava, dəniz nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı) 33.15-33.19.10
91. Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi üzrə xidmətlər; toz metallurgiyası 24.5-25.11.99
92. Poçt  xidmətləri 50.20.19
93. Mühafizə xidmətləri 96.09.12
94. Dizayner xidmətləri 74.1-74.10.20
95. Reklam xidmətləri 73.1-73.12.20
96. Yaşayış binalarında, müəssisələrdə mühafizə xidməti, mühafizə avadanlıqlarının quraşdırılması və təmiri 80.1
97. Hüquq məsləhətxanaları 69.1-69.10.1
98. Gəlinliklərin,karnaval və ziyafət  geyimlərinin, ayaqqabılarının və aksesuarlarının kirayəsi xidməti 77.29.15
99. Sair maşın və avadanlıqların və digər avadanlıqların kirayəsi 77.3
100. Maqnit və optic informasiya vasitələri 26.80
101. Batareyalar və akkumlyatorlar 27.20
102. Digər electron və elektrik naqilləri  və kabellər 27.32
103. İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqları 27.40
104. Avtomobillər üçün bütün növ və tip şinlər (təkər qurşağı) 22.11.11.00
105. Dezinfeksiya və dezinseksiya üzrə xidmətlər 81.29.11.00
106. Qablaşdırma üzrə xidmətlər 82.92
107. Maşınqayırma, ümumi maşınqayırmada işlənilən, ağır, enerqetika, nəqliyyat, neft, kimya və kənd təsərrüfatı bütün növ maşınqayırma məhsulları. Tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları. Bütün növ tikinti avadanlığı, maşın və alətləri. Bütün növ metal emalı avadanlığı və məhsulları. Avtomobillərə texniki qulluq etməsi üçün nəzarət, diaqnostika, texnoloji avadanlıqlar, diaqnostika ölçmə vasitələri. 27.9;

28.1-28.99;

108. Sərnişin və yük liftləri, elevatorlar, eskalatorlar, yükqaldırıcı kranlar, bütün növ və tip qaldırıcılar. 28.22;

28.92.11;

29.10.51;

30.2

109. Əsas çuqun, polad və ferroərintilər.  Rels, qara yayma metal, profillər, sənaye təyinatlı metal məhsulları (naqil, lentlər, yaylar, burazlar, elektrodlar, dəmir yol üçün bərkidici polad məhsulları və s.). Metal konstruksiyalar, Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər və oxşar fitinqlər, ilkin emal edilmiş sair polad məmulatları. Metal sisternlər, baklar, çənlər və tutumlar.Alətlər. 24.1-25.30.99
110. Bütün növ və tip texnoloji ləvazimat. 27.9
111. Mülki, idman, ov üçün yivsiz lüləli xidməti silahlar, patronlar və silahlara konstruktiv oxşar məmulatlar. 25.40.1
112. Tibbi avadanlıq (o cümlədən diaqnostika) alətlər, lavazimatlar, qurğular, cihazlar, laboratoriya avadanlığı, ölçmə vasitələri və tibbi texnikası bütün növ və tip. 32.5
113. Bütün növ tikinti, qermetizasiya və izolyasiya malları, qatqılar, üzləmə daşları və panelləri, profillər və aksesuarlar. 23.43
114. Bütün növ və tip neft, neftkimya, kimya və neft məhsulları. Emal edilmiş neft məhsulları. 19.2
115. Şüşə və şüşədən hazırlanmış məmulatlar.

 

23.1
116. Hazır metal məmulatları. Polad burazlar və troslar və s.. Bütün növ metal məmulatları. 25.9
117. Kimyəvi məhsullar. Yağdondurucu mayelər, antifriz və s. 20.1-20.5
118. Sementlər, Ümumi tikinti təyinatlı sement. Sulfatadavamlı sement; Giltorpaq və yüksək giltorpaqlı sement; Portlandsement və şlak portlandsement. İnşaat məhlulları üçün sement. Beton qarışıqları. Odadavamlı beton. Ağır və xırdadənəli beton.  Kimyadavamlı beton. Yol, aeradrom asfaltbeton qarışığı və asfaltbeton. İnşaat məhlulları və betonlar üçün əlavələr. İnşaat məhlulları. Gips yapışdırıcısı. Yapışdırıcılar-sement əsaslı (hidravlik bağlayıcı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün. Beton divar daşları. Səki üçün beton plitələr. Yüksək təzyiqə davamlı dəmir-beton borular. 23.2-23.99.99
119. İnşaat və yol üçün neft bitumları. Yol üçün maye neft bitumu. 08.99; 19.20.4

23.99

120. Kərpic və keramik daşlar. Kərpic və silikat daşlar. Divarlar üçün üfüqi deşikli zavod kərpicləri. Fabrik kərpicləri –divarlar üçün dolu və şaquli dəlikli. Dağ süxurlarından divar daşları. Üzlük məmulatların istehsalı üçün təbii daşlardan bloklar. Təbii daşlardan kəsilmiş üzlük tavalar. Təbii daşlar əsasında dekorativ tavalar. Döşəmə üçün keramik tavalar. Daxili divarların üzlənməsi üçün keramik tavalar. İstilikizoləedici materiallar və məmulatlar. Yolların astarı üçün qum-çınqil-qırmadaş qarışıqları. Məsaməli dağ süxurlarından qum və qırmadaş. Təbii daşdan dekorativ qırmadaş və qum, təbii çınqıl və qırma daş. 23.3;

08.1

121. Dəmir-beton konstruksiyalar üçün armatur poladı; Fasonlu və növlü adi keyfiyyətli karbonlu polad yaymalar. Adi keyfiyyətli karbonlu polad. 24.1
122. İstifadə üçün hazır yağlı boyalar. Su əsaslı boyalar. Su əsaslı son qat strukturlu boyalar (iç və çöl işləri üçün). Laklar. Əlif. Qatı üyüdülmüş yağlı rəngli boyalar. Nitrosellüloz əsaslı  laklar və emallar. Perlitli suvaq və qatışıqlar. Lak və boya. Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikalar. 20.3;

20.12

123. Polivinilxlorid. Polivinilxlorid profillər. Qapı və pəncərə üçün  polivinilxlorid profillər. İsti sink örtükləri 20.16;

22.21

124. Plastik boru sistemləri. Polipropilendən plastik borular. Polietilendən hazırlanmış ümumi təyinatlı plastik borular. Yeraltı qaz xətləri üçün polietilendən hazırlanmış təzyiqə davamlı borular. 20.16;

22.21

125. Bütün növ sanitariya məhsulları və texnikası. 23.42.1;

28.14

126. Meşə emalı və meşə sənayesi məhsulları və xammal. 16.1-16.29