Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi üzrə xidmətlər

Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqlənməsi üzrə xidmətlər – Metroloji sertifikat
Tələb olunan sənədlər:
– Ərizə;
– Təlimat kitabçası;
– Ölçmə vasitələrinin adı və təyinatı;
– Texniki sənədlər;
– Bu avadanlığa dair verilən müxtəlif sertifikatlar və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamələr (məsələn, avropa normalarına uyğunluq haqqında bəyannamələr, milli sertifikatlaşdırma sistemləri tərəfindən verilən sertifikatlar və s.)
Sənədin qüvvədə olma müddəti
Seriya istehsalı zamanı ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında şəhadətnamə 5 il müddətində etibarlıdır.