Texniki şərtlərin qeydiyyatı və təsdiqlənməsi

Texniki şərtlər — texniki sənədlərin vacib hissəsidir və özündə aşağıda gostərilən məlumatları əks etdirir:
• Məhsulun xüsusiyyətləri və istehsalçı tərəfindən məhsulun keyfiyyətinin təminatı;
• Göstərilən xüsusiyyətlərin normadan kənar olmasının və qüsurların aşkar olunması prosedurunu;
• Məhsulun qablaşdırılma, daşınma və saxlama üsulları;
• Düzgün qaydada istismar olunma üsulları.

Texniki şərtlərin bizim orqan tərəfindən qeydiyyata alınması sizə vaxtınızı, enerjinizi və vəsaitinizi qənaət edib, peşəkar kömək və keyfiyyətli nəticə əldə etmək imkanını yaradır.