Kərpic və keramik daşların sertifikatlaşdırılması

Kərpic ən çox tələbat olan tikinti materiallarından biridir. Yaşayış, sənaye, ticarət, xüsusi obyektlərin tikintisində istifadə olunur. Bütövlükdə bina və ya quruluşun əməliyyat xüsusiyyətləri materialın nə qədər keyfiyyətli, davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz olacağına bağlıdır.

Uyğunluq sertifikatı kərpicin lazımi sınaqlardan keçdiyini təsdiqləyir və təlimatlara uyğun istifadəsi istehsalçı tərəfindən bəyan edilmiş nəticələr verəcəkdir. Təmin edən sənədi mümkün qədər tez əldə etmək, həmçinin tikinti materialının tədarükü üçün sərfəli müqavilələr bağlamaq və müştəriyə keyfiyyətinə zəmanət vermək üçün təklifimizdən yararlanın.

Kərpic və keramik daşların sertifikatlaşdırılması  “AZSERTCENTER” tərəfindən aparılan xidmətlərdən biridir. Qoyulan tələblərə uyğunluğun təsdiqi proseduru məhsulun növündən asılı olaraq dəyişir. Hal-hazırda ən geniş yayılmış istifadə olunan növlər bunlardır:

  • ön və keramika;
  • turşuya davamlı;
  • silikat üz;
  • talk magnesit;
  • silikat və şlak;
  • böyük kərpic blokları;
  • tikinti (daşlar da daxil olmaqla);
  • kərpic və keramika içi boş daşlar;
  • penodiatomitik, diatomitik, trepid.

Standartlarla müəyyən edilmiş qaydalar üzərindən sertifikat verilməsi formalaşır. Bütövlükdə prosedur oxşar mərhələlərlə aparılır, lakin məhsul  tipindən asılı olaraq öz incəlikləri yer ala bilər.

Həmin sertifikatlaşma işlərini həyata keçirmək üçün nümunələrin sınağı aparılmalı və məhsulun istehsalı zamanı keyfiyyətə nəzarət proseslərinə düzgün riayət edildiyinə baxış keçirilməlidir.

Bizim mütəxəssislər Sizə könüllü uyğunluq sertifikatı rəsmiləşdirməyə, ehtiyac olduğu halda məhsulun keyfiyyətinin təsdiqinə və ya mütləq sertifikata ehtiyac olmadığı halda bu işlərin aparılmasına kömək edəcəklər.