Yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması

Geyim istehsalı və satışı iqtisadiyyatın başlanğıc sahələrindən biridir və buna görə də dövlət bütün sənaye müəssisələri üçün vahid olan məhsulların təhlükəsizliyi standartlarını müəyyən edib.

Geyim və ona bağlı məhsulları  istehsal etmək və satışını həyata keçirmək məqsədi ilə müəssisə məhsulun təhlükəsizliyini və qoyulan normalara uyğunluğunu təsdiq edən sənədi əldə etməlidir.

Bizim şirkət, Sertifikatlaşdırma Orqanı tərəfindən attestasiyadan keçmiş olaraq, aşağıdakı siyahıda qeyd olunan məhsullar üçün müvafiq sənədlərin verilməsini təklif edir:

  • Dəri, parça, süni və sintetik dəri, kompozit, rezin, polimer, rezin-tekstil, polimer və s. materiallardan ayaqqabı
  • Dəri məhsullar: əl çantaları, məktəb çantaları, bel çantaları, pul kisələri, futlyar, kəmərlər, əlcəklər, saat kəmərləri və s. Ayaqqabı və dəri məhsulları üçün materiallar: dəri, xəz, süni və sintetik dəri, süni xəz, parça materiallar və s.
  • Tekstil materiallardan və dəridən olan geyimlər və məmulatlar
  • Trikotaj məhsullar: çimərlik geyimləri və alt paltarları,corab, əlcək, yaylıq və baş örtükləri, trikotaj parçalar, trikotaj süni xəz
  • Tikiş geyimlər: palto-kostyum çeşidlərində üst paltarları, paltar-köynək çeşidləri, kişi köynəkləri, alt paltarları və örtüklər, papaqlar, yataq dəstləri
  • Qarışıq və xəz geyimləri, baş örtükləri, yaxalıqlar, manjet və işləmələr, əlcəklər, corablar, yataq döşəkçələri və buna bənzər məhsullar
  • Xəz və qoyun dərisi, maşın üsulu ilə istehsal olunan örtüklər və məmulatlar.