Liftlərin və bütün növ qaldırıcı mexanizmlərin sertifikatlaşdırılması

Lift və qaldırma mexanizmləri üçün “AZSERTCENTER” MMC tərəfindən göstərilən sertifikat xidmətləri – liftlərin və qaldırma mexanizmlərinin təhlükəsizliyini, texniki sağlamlığını və bütövlüyünü təmin etmək üçün sertifikat almaqdır.

Liftin milli təhlükəsizlik və tənzimləmə standartlarına uyğunluğunun təsdiqlənməsi bazara girmək üçün vacib amildir. Liftlərin təhlükəsizliyini, texniki sağlamlığını və bütövlüyünü təsdiqləmək üçün sertifikat almağa kömək edərək liftlər və qaldırıcı mexanizmlər üçün sertifikat xidmətləri təqdim edirik.

Lift və digər növ qaldırıcı mexanizmlərin sertifikatlaşdırılması üstünlükləri:

  • Liftlərin və onların komponentlərinin təhlükəsizliyinə, texniki sağlamlığına və bütövlüyünə zəmanət verir;
  • Layihənin həyata keçirildiyi ölkədə qaldırma mexanizminin məcburi sertifikatını almaq, həmçinin tətbiq olunan tənzimləmə tələblərinə və təhlükəsizlik standartlarına uyğunluğuna zəmanət vermək;
  • Liftlərin və onun komponentlərinin standartlara uyğun olaraq müntəzəm yoxlamalar, sınaqlar və yoxlamaları vaxtında keçirmək – məsələn, liftlərin lift və qaldırma mexanizmlərinə Avropa Direktivinə uyğunluğunu yoxlamaq;
  • Lift dizaynının beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təsdiqi.

Ekspertlərimizin yüksək peşəkarlıq səviyyələri, liftin qanuni və tənzimləyici tələblərə uyğunluğu üçün qiymətləndirmə xidmətləri təklif etməyə imkan verir. Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən tələblərə uyğunluğunu təmin etmək üçün yoxlamanın nə vaxt və necə aparılacağını dəqiq bilirik.

Liftlərin və qaldırma qurğularının sertifikatlaşdırma xidmətlərinə daxildir:

  • Layihənin yoxlanılması: Layihənin, rəsmlərin və spesifikasiyaların alınması və qanuni tələblər zamanı müvafiq normalar, standartlar, spesifikasiyalara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi.
  • Liftlərin növü təsdiqlənməsi: liftlərin və onların komponentlərinin spesifikasiyalara, normalara, göstərişlərə və sənaye standartlarına uyğunluğunu yoxlamaq.
  • Liftlərin yoxlanılması: mexaniki, struktur, elektrik və təhlükəsizlik sistemlərinin, o cümlədən kabellərin və zəncirlərin tam yoxlanılması.
  • Lift sınağı: Bu performansa zəmanət verildiyini təmin etmək üçün avadanlıqların performans testi nəticələrini müstəqil olaraq təsdiqlənməsi.

Liftlər və qaldırıcı mexanizmlər üçün sertifikatlaşdırma xidmətlərimizin, liftlərin və qaldırıcı avadanlıqların təhlükəsizliyinə, texniki bütövlüyünə  zəmanət vermək üçün lazımi sertifikat almağa necə kömək edəcəyini öyrənmək üçün bu gün bizimlə əlaqə saxlayın. Həmçinin mərkəzimiz Sərnişin və yük liftləri, elevatorlar, eskalatorlar, yükqaldırıcı kranlar, bütün növ və tip qaldırıcılar üçün sertifikatlaşdırma xidmətlərini göstərir.