Neft-kimya məhsullarının sertifikatlaşdırılması

Kimya və neft-kimya sənayesi elmi və texnoloji tərəqqinin daşıyıcısı və xammal, aralıq məhsullar, müxtəlif material və məhsulların (plastiklər, kimyəvi liflər, şinlər, laklar və boyalar, boyalar, mineral gübrələr) bütün sahələrə, kənd təsərrüfatına və xidmət sektoruna, ticarət, elm, mədəniyyət və təhsil, müdafiə kompleksi, inkişafının miqyasına, istiqamətinə və səmərəliliyinə güclü təsir göstərir. Kimya məhsullarının istehsalı, xüsusi avadanlıq və peşəkar bacarıqlara sahib olan mütəxəssislərin olmasını tələb edən ağır texnoloji bir prosesdir. Buna görə kimyəvi məhsulların istehsal prosesinin normal şəraitini təmin etmək üçün müəyyən növ kimyəvi və neft-kimya məhsullarının istehsalı məcburi sertifikatlaşdırılmalıdır.

“AZSERTCENTER” MMC bütün növ və tip neft, neftkimya, kimya və neft məhsulları, emal edilmiş neft məhsullarının sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir. Keyfiyyət sertifikatının olması müştərilərin məhsullarınıza inamını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, çünki malların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə əmin olacaqlar.